Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2014

believemeee
Każdy Twój gest, każdy Twój ruch, najmniejsze drgnięcie - mam teraz przed oczami jakby to było w tym momencie.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata
believemeee
Czasem zmiana perspektywy pokazuje, co straciłeś.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viakaps kaps
2815 cfbb 500
Reposted fromtwice twice vialexxie lexxie
believemeee
Naj­straszniej­sze są równa­nia z wiadomą, której nie chce­my przyjąć do wiadomości.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromIkuszka Ikuszka viadontaskmewhy dontaskmewhy
believemeee
8116 18b3
Reposted fromsadurday sadurday viaucieknijmi ucieknijmi
believemeee
1727 f6e6 500
Reposted fromlonely-girl lonely-girl viaucieknijmi ucieknijmi
believemeee
“ (...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć siebie nawzajem(..) Nie ma lepszego miejsca niż obok. ”
— — Wojciech Kuczok "Widmokrąg"
Reposted frombeatkazz beatkazz viaavooid avooid
believemeee
Kobiety bywają zazdrosne o nieobecność.
Reposted fromlabellavita labellavita viamarbra12 marbra12

December 30 2013

believemeee
Jest różnica między chęcią przebywania wśród ludzi a zdolnością przebywania z nimi.
— Psychiatra, Philip Scharfer, w kontekście ewentualnej schizofrenii u Ernesta Hemingwaya.
Reposted fromeksistens eksistens vialajla lajla

December 22 2013

believemeee
nie zakładaj, że wiesz, co czuje druga osoba.
Reposted fromthesmajl thesmajl vianeveralone neveralone
believemeee
Jeśli kogoś kochasz to nieważne jak silna byłaby pokusa - nie zdradzisz. 
— true
Reposted fromchocoway chocoway viaolvide olvide

December 21 2013

believemeee
0022 b627
Reposted fromgruubas gruubas vianataliana nataliana
believemeee

Przychodzi z życiu taki moment, kiedy zaczyna do nas dochodzić, że zależy nam na kimś za bardzo. Stanowczo za bardzo .

Reposted frombomdia bomdia viadoubleespresso doubleespresso
believemeee
Po pierwsze szczerość, bez niej nic nie wyjdzie
Reposted fromniewiastqa niewiastqa vianataliana nataliana
believemeee
czuję jak mnie zapominasz
Reposted fromepoque epoque vianataliana nataliana
believemeee
Kobieta, która nie prosi o wiele, zasługuje na wszystko.
— demotywatory.
Reposted fromallicee allicee vianataliana nataliana
believemeee
jaka jest twoja definicja mnie ?
— będzie bolało
believemeee
jak Tobie ufać, kiedy wciąż rozczarowujesz?
— złamałeś mnie w pół
Reposted frommesoute mesoute vianataliana nataliana
5253 2569
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy vianataliana nataliana

December 20 2013

believemeee

TMK aka Piekielny - Mogłaś tam być

powinnaś przyjść, wiesz?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl